Normy a prohlášení

Na této stránce se můžete detailně seznámit s tím, jaké normy naše výrobky splňují. V jednotlivých souborech najdete specifikace každého produktu včetně informace o tom, v jakém balení se prodává nebo z jakého materiálu je vyroben.

Knoflíky stiskací

Knoflíky zapínací

Kovová galanterie

Spojovací materiály

Špendlíky

Zdrhovadla kovová

Zdrhovadla plastová

Normy pro výrobky neuvedené v KL

Prohlášení

  • Prohlášení k problematice Konfliktních minerálů

    Společnosti spadající pod působnost americké instituce SEC musí při své činnosti deklarovat použití zlata, wolframu, cínu a tantalu nepocházejících z  problematických oblastí Konga a jeho blízkého okolí. Tyto oblasti jsou bohužel nechvalně známé násilně vynucovanou prací v nelidských podmínkách, využívanou na získávaní výše uvedených minerálů. Zisk z  prodeje takto získaných surovin je potom používán hlavně k  financování ozbrojených konfliktů. Proti tomuto negativně působícímu trendu a s  cílem potlačení těchto aktivit vzniká na americké půdě v  r. 2010 zákon nazvaný Dodd-Frank Wall Street reform and Consumer protection act, často odkazovaný problematikou Konfliktních minerálů, nebo také jen zkratkou 3TG (Tungsten, Tin, Tantal, Gold).

    Společnost KOH-I-NOOR a.s. se připojuje k  výše uvedené snaze zákona o konfliktních minerálech (Dodd-Frank). Na svých stránkách umísťuje atesty materiálů příp. prohlášení ke konfliktním minerálům svých dodavatelů. Vychází tak vstříc zákazníkům přímo spadajícím pod SEC, ale i jejich subdodavatelům, kteří požadují jednoznačnou identifikaci zdrojů tzv. konfliktních minerálů.